Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkoopovereenkomsten:

 • Met betrekking tot een of meerdere goederen (hierna de “Producten”) die op de markt worden gebracht – op de website www.fantastic-home.com (hierna de “Site”) door het bedrijf FANTASTIC SAS (hierna “Fantastic Home”), SAS met een kapitaal van 20.000 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 28 Traverse de Montporcher 71200 Le Creusot, en ingeschreven bij het RCS van Chalon-sur-Saône onder het nummer B 890 664 097.
 • En wordt aangegaan met elke internetgebruiker (hierna de “Klant”) die verbonden is met de Site en die een online aankoop wil doen en deze wil laten leveren op het Franse vasteland of in Europa. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van Fantastic Home en de Klant, met uitzondering van elk ander document en in het bijzonder de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop in de winkel of via andere distributie- en marketingcircuits. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere documenten.

Het contract voor de verkoop van een of meer Producten bestaat uit :

 • van deze Algemene voorwaarden,
 • de orderbevestiging die de Klant per e-mail heeft ontvangen.

ARTIKEL 2 – AFDWINGBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn toegankelijk op de Site, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1125 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Deze Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd door ze te lezen in de vorm van een positieve dubbelklik wanneer de bestelling wordt gevalideerd. De Klant verklaart hierbij dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Het plaatsen van een bestelling op de Site impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Als er geen acceptatie is, kan er geen bestelling worden afgerond en kan er geen Product worden gekocht door de Klant.

De Klant erkent dat hij/zij volledig is geïnformeerd over het feit dat zijn/haar instemming met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden niet de handgeschreven ondertekening van dit document vereist, maar uitsluitend voortvloeit uit het plaatsen van de bestelling.

De Klant mag deze Algemene Verkoopvoorwaarden opslaan en reproduceren.

ARTIKEL 3 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Fantastic Home behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De versie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing is op de verkoop is de versie die van kracht is en online staat op het moment dat de bestelling wordt geplaatst door de Klant.

ARTIKEL 4 – CAPACITEIT

De aankoop van producten die door Fantastic Home op de markt worden gebracht, behoort niet tot het dagelijks beheer in de zin van de bepalingen van artikel 1145 van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg verklaart de Klant dat hij/zij contractueel bekwaam is onder de hieronder beschreven voorwaarden, d.w.z. dat hij/zij een geëmancipeerde minderjarige is of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid heeft bereikt en niet beschermd is in de zin van artikel 425 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6 – BESTELLEN

6.1 EEN BESTELLING PLAATSEN

De Klant plaatst een bestelling in overeenstemming met de specificaties op de Site. De bestelling van de Klant wordt door Fantastic Home als effectief beschouwd vanaf de aanvaarding van de betaalmiddelen door de internetsite of vanaf de ontvangst van de fondsen in geval van betaling via overschrijving.

6.2 PERSOONLIJKE INFORMATIE

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de Klant ermee akkoord de gevraagde informatie te verstrekken en verplicht hij zich ertoe deze naar waarheid te verstrekken. Fantastic Home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten van de Klant en de gevolgen die kunnen leiden tot een vertraging of een foutieve levering.

Om de veiligheid van de transacties te garanderen en fraude met betaalmiddelen te voorkomen, behoudt Fantastic Home zich de mogelijkheid voor om controles uit te voeren, zoals van informatie die bij het plaatsen van de bestelling in beslag is genomen. Bijgevolg kan Fantastic Home de Klant telefonisch of per e-mail om een of meer bewijsstukken vragen.

Dit verzoek heeft tot gevolg dat de bestelling wordt opgeschort in afwachting van de verzending van deze documenten per e-mail of post.

In geval van non-conformiteit van de bewijsstukken of bij het ontbreken van een antwoord, kan Fantastic Home de bestelling annuleren. Deze annulering zal niet leiden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant: de Klant zal alleen de betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

6.3 BETALINGSVOORWAARDEN

Alle artikelen moeten volledig door de Klant worden betaald op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

 • Betalen kan met een beveiligde creditcard (Visa, Carte Bleue, Mastercard, American Express). Fantastic Home behoudt zich het recht voor om buitenlandse bankpassen niet te accepteren.
 • Betaling in 3 of 4 termijnen gratis met Visa of Mastercard is mogelijk voor bestellingen tussen negentig euro (€90) en tweeduizend euro (€2.000). De eerste maandelijkse afbetaling wordt direct per creditcard afgeschreven. De resterende drie of vier maandelijkse termijnen worden van de bankrekening van de Klant afgeschreven door middel van de afdruk van de gebruikte bankkaart. Hiermee kun je je bestelling in 3 of 4 termijnen betalen volgens het volgende schema:

Voor 3 keer met creditcard

 • 1e termijn: op de dag van de bestelling: 1/3 van het bedrag in het mandje
 • 2e termijn: 30 dagen na de bestelling: 1/3 van het bedrag in het winkelmandje
 • 3e termijn: 60 dagen na de bestelling: 1/3 van het bedrag in het winkelmandje

Voor 4 keer met creditcard

 • 1e termijn: op de dag van de bestelling: 1/4 van het bedrag van het mandje
 • 2e termijn: 30 dagen na de bestelling: 1/4 van het bedrag in het winkelmandje
 • 3e vervaldag: 60 dagen nadat de bestelling is geplaatst: 1/4 van de mandprijs.
 • 4e termijn: 85 dagen na de bestelling: 1/4 van het mandbedrag

Voorwaarden om in aanmerking te komen :

 • Betaling dient te geschieden met een Visa of Mastercard CB (met uitzondering van Electron, Maestro, American Express, e CB en prepaid CB kaarten).
 • De gebruikte bankkaart moet geldig zijn binnen 90 dagen na de 1e vervaldatum.
 • Dit aanbod is voorbehouden aan individuen (natuurlijke personen van wettelijke leeftijd) en professionals die in Frankrijk of in een Frans departement of territorium wonen.
 • Als wordt voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, wordt “betaling in 3 of 4 termijnen per bankkaart” aangeboden in het stadium van de betalingskeuze. Deze oplossing wordt aangeboden door de financiële partner van Fantastic Home, Crédit Agricole E-Connection.

6.4 BEVESTIGING

De bestelling is definitief voor de Klant zodra de bestelling is gevalideerd, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 9 “Herroepingsrecht”.

De validatie van de bestelling door de Klant en de betaling ervan leiden tot de ontvangst van een bevestigingsmail die door Fantastic Home naar het door de Klant opgegeven elektronische adres wordt gestuurd.

De door de Klant meegedeelde en door Fantastic Home geregistreerde gegevens op het moment van de inschrijving van de bestelling vormen het bewijs van de transacties tussen de Klant en Fantastic Home.

De informatie in verband met de bestelling is het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvan de verantwoordelijke Fantastic Home is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5 VOORLOPIGE LEVERINGSDATUM

Na ontvangst van de bevestigingsmail wordt de Klant geïnformeerd over de geschatte levertijd van zijn bestelling.

Voor producten die niet op voorraad zijn en geproduceerd moeten worden, ontvangt de Klant een nieuwe, preciezere levertijd wanneer de bestelling in aanmerking wordt genomen door onze fabrikanten (in de dagen na validatie van de bestelling).

Houd er rekening mee dat levertijden kunnen variëren, afhankelijk van het aantal bestellingen en de tijd van het jaar.

6.6 ORDERANNULERING

De bestelling is definitief voor de Klant zodra de bestelling is gevalideerd, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 9 “Herroepingsrecht”.

Op commerciële basis biedt Fantastic Home de klant echter de mogelijkheid om zijn bestelling binnen achtenveertig (48) uur na validatie te annuleren. Deze faculteit kan alleen worden uitgevoerd op de totaliteit van de bestelling, kan dus niet gedeeltelijk zijn en kan alleen worden aanvaard als en slechts als geen goederen de magazijnen van Fantastic Home hebben verlaten.

Annuleringsverzoeken kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar :

sav@fantastic-home.com

De bestelling wordt binnen maximaal veertien (14) dagen terugbetaald.

6.7 BESTELLINGEN VOLGEN

Vanaf de ontvangst van de door Fantastic Home verzonden e-mail ter bevestiging van de bestelling, kan de Klant, door te klikken op de knoppen “MIJN ACCOUNT” en vervolgens op “MIJN BESTELLINGEN”, de ontwikkeling van zijn bestelling en de levering volgen.

Klanten kunnen hun bestellingen ook volgen door rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice sav@fantastic-home.com

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN PRODUCTEN

7.1 MEUBELPRODUCTEN OP MAAT MAKEN

Elk product wordt speciaal voor elke klant gemaakt na bevestiging van de bestelling. In het geval van bestellingen van producten waarvan de vervaardiging specifiek wordt uitgevoerd, kan de Klant niet verzoeken om annulering van zijn bestelling in overeenstemming met artikel L 221-28 van de consumentenwet, dat de mogelijkheid van de Klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen uitsluit.

7.2 PRODUCTINFORMATIE

De producten die online te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de Site worden gepresenteerd. De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven door middel van beschrijvende bladen en foto’s van Fantastic Home op de Site. Fantastic Home wijst de Klant er niettemin op dat ondanks alle aandacht die het heeft besteed, de foto’s geen perfecte gelijkenis kunnen garanderen met het product dat bij de verkoop wordt aangeboden, met name wat betreft de kleuren en de houtnerf die eigen zijn aan elke productie. Verschillen kunnen ook het gevolg zijn van de kleurkwaliteit van de foto’s, de moeilijkheid om het materiaal op het scherm weer te geven of, maar niet uitsluitend, van technische aanpassingen. Deze verschillen kunnen in geen geval worden geïnterpreteerd als conformiteitsgebreken, die de annulering van de verkoop met zich meebrengen en de verantwoordelijkheid voor Fantastic Home met zich meebrengen.

Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van de productbeschrijving.

7.3 PRODUCTBESCHIKBAARHEID

Alle meubelen en decoratieve artikelen worden vervaardigd na bevestiging van de bestelling, wat een geschatte levertijd met zich meebrengt, waarvan de Klant op de hoogte wordt gesteld op elke productbeschrijving.

De Klant neemt er kennis van en aanvaardt vanaf nu dat Fantastic Home al het mogelijke zal doen om alle bestellingen die hij binnen de aangegeven termijnen heeft gevalideerd te behandelen en uit te voeren.

In het geval dat, na de bevestiging van de bestelling door Fantastic Home, producten geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zouden zijn, zal Fantastic Home de Klant per e-mail van deze onbeschikbaarheid op de hoogte stellen.

In overeenstemming met artikel L 216-1 en volgende van de Franse consumentenwetgeving kan de Klant het contract per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager opzeggen als de verkoper, na hem te hebben aangemaand de levering of dienst binnen een redelijke aanvullende termijn te verrichten, hieraan niet binnen deze termijn heeft voldaan.

Fantastic Home zal overgaan tot terugbetaling van de bestelling binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst is geannuleerd.

Het niet beschikbaar zijn van de producten valt niet onder de verantwoordelijkheid van Fantastic Home.

7.4 PRIJZEN

De prijzen op de Site zijn in euro’s en zijn inclusief alle belastingen, inclusief de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en de ecopremie. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden doorberekend in de prijs van de producten.

Productprijzen houden geen rekening met leverings- en installatiekosten, die bovenop de verkoopprijs van de producten gefactureerd worden (leverings- en installatiekosten worden weergegeven op de Site en gespecificeerd aan de Klant op het moment van de bestelling), tenzij anders vermeld op de Site.

Voor producten die worden geleverd op Corsica, de Franse eilanden, België, Zwitserland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Nederland, gelden specifieke extra voorbereidingskosten voor de levering (levering buiten normale omstandigheden en/of verplichte douanehandelingen) worden toegepast. Deze prijzen worden gespecificeerd in de aankooptunnel nadat het afleveradres voor deze regio is ingevoerd.

Producten worden gefactureerd tegen het tarief dat van kracht is op de Site op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. Fantastic Home behoudt zich het recht voor om haar prijzen voortdurend en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op het moment van de bestelling door de Klant wordt vermeld, niet het onderwerp van enige wijziging zal zijn.

ARTIKEL 8 – LEVERING

8.1 VÓÓR LEVERING VAN DE BESTELLING

Alvorens een bestelling te plaatsen, moet de Klant zich ervan vergewissen dat elk besteld product zonder problemen kan worden geleverd en nagaan of de afmetingen van de verpakkingen en producten die op de productfiche worden vermeld, geschikt zijn voor de specifieke beperkingen van de woning van de Klant (liften, trappen, gangen, overloopdeuren, bestemmingsruimte, enz.) De Klant moet daarom alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de levering vlot verloopt.

Door het vakje “Ik accepteer de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden” aan te vinken, verklaart de Klant dat de levering van de artikelen mogelijk is onder de normale voorwaarden.

Elke moeilijkheid die zich voordoet tijdens de levering van de producten, waarvoor de Klant alleen verantwoordelijk is, heeft tot gevolg dat de Klant de kosten voor een nieuwe levering van de producten (herlevering, demontage, doorgang door een venster, enz.) moet betalen.

8.2 LEVERINGSVOORWAARDEN

Decoratieve accessoires, verlichting en tapijten

Decoratieve accessoires die op voorraad zijn, worden binnen 2 tot 5 dagen na verzending per koerierdienst of postkantoor tegen handtekening geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.

Meubilair

Producten (meubilair) kunnen worden geleverd in Frankrijk (inclusief Monaco) en in de andere landen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, België, Nederland). Producten worden geleverd en geïnstalleerd bij de Klant thuis en in de ruimte van de keuze van de Klant voor Frankrijk, België, Zwitserland, Duitsland en Nederland. . De vervoerder van Fantastic Home neemt contact op met de Klant om een dag van levering en een tijd af te spreken. Als de Klant afwezig is op de dag van levering, moet de Klant uiterlijk de dag voor de leveringsdatum contact opnemen met de vervoerder om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

Op het moment van de afspraak met de transporteur van Fantastic Home moet de Klant uitdrukkelijk melding maken van eventuele toegangsmoeilijkheden die de transporteur zou kunnen ondervinden.

Alle bijkomende kosten voor het huren van een lift of voor een levering per gondel zijn ten laste van de Klant en worden door Fantastic Home gefactureerd, naast de verkoopprijs en de leveringskosten die op de Site worden vermeld.

De Klant verbindt zich ertoe om op de met de vervoerder overeengekomen dag van levering aanwezig te zijn en de conformiteit van de bestelling bij ontvangst te controleren.

Als de Klant niet aanwezig is op het opgegeven adres op de dag van levering, of als de Klant een fout maakt bij het opgeven van het afleveradres, worden de kosten van een nieuwe levering in rekening gebracht aan de Klant.

De kosten van een nieuwe levering zijn het bedrag van de initiële leveringskosten, exclusief eventuele kortingen, zoals aangegeven toen de bestelling op de site werd geplaatst. in Frankrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk .

Evenzo zijn de kosten van een nieuwe levering ten laste van de Klant indien de levering onmogelijk is wegens toegangsmoeilijkheden die niet vooraf zijn gemeld.

Als de Klant geen afspraak kan maken voor de levering, wordt de verkoop vijftien (15) dagen na ingebrekestelling als geannuleerd beschouwd. Fantastic Home behoudt dan alle betaalde bedragen.

De producten gaan vergezeld van een leveringsbon. In de dagen na de levering wordt een factuur ter beschikking gesteld aan de Klant op de site.

8.3 LEVERINGS- EN INSTALLATIEKOSTEN

Leverings- en installatiekosten worden aan de Klant gefactureerd naast de verkochte producten voor een vast bedrag, afhankelijk van de bestelde producten en het door de Klant opgegeven afleveradres. Deze kosten worden aangegeven voordat de bestelling definitief wordt bevestigd of, in het geval van meubels, voordat de bestelling wordt verzonden.

8.4 LEVERTIJDEN

Fantastic Home informeert de Klant over de geschatte levertijd op elke beschrijvende kaart van de producten die op de site worden gepresenteerd.

In geval van een leveringsprobleem verbindt Fantastic Home zich ertoe om alles in het werk te stellen om de Klant op de hoogte te stellen van de mogelijke overschrijding van de leveringsdatum.

Fantastic Home kan geen beroep doen op haar verantwoordelijkheid als de vertraging in de levering te wijten is aan een geval van absolute noodzaak.

8,5 BIJ LEVERING

Voordat de Klant de leveringsbon ondertekent, moet hij/zij:

 • Controleer de zichtbare staat van de verpakking(en).
 • Controleer de staat van de producten in de verpakking(en).
 • Controleer of de producten in overeenstemming zijn met de leveringsbon en de bestelde goederen.

Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige controles uit te voeren om de conformiteit van de producten bij levering te beoordelen. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant de afleverbon heeft ondertekend.

In geval van anomalieën die bij de levering worden vastgesteld, moet de Klant het nodige voorbehoud maken, gedetailleerd, leesbaar en zo nauwkeurig mogelijk (breuk, beschadiging, niet-conformiteit: fout van het Product, afwijkende kleur en/of afmetingen; ontbrekende artikelen, enz.)

Bij levering door een vervoerder moet de Klant eventuele voorbehouden noteren op de leveringsbon. Daarnaast heeft de Klant ook de mogelijkheid om eventuele precieze voorbehouden met betrekking tot de geleverde producten kenbaar te maken uiterlijk binnen drie dagen na de datum van ontvangst of afhaling van de producten.

Bij gebrek aan een nauwkeurig voorbehoud geformuleerd door de Klant, wordt de levering verondersteld conform te zijn, onder voorbehoud van de garanties beschreven in artikel 10 hieronder.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 221-18 van het Wetboek van Consumptie, een termijn van 14 volle dagen vanaf de ontvangst of de terugtrekking van de producten om deze aan Fantastic Home te overhandigen voor omruiling of terugbetaling.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

Het herroepingsrecht kan echter niet worden uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van artikel L221-28 van de Franse consumentenwet, wanneer de Klant een product heeft besteld dat is vervaardigd onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 7.1 hierboven. In dit kader wordt geen enkele retourzending van producten door Fantastic Home geaccepteerd.

9.1 PROCEDURE VOOR HET RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

De Klant dient zijn herroepingsrecht uit te oefenen door (per e-mail of per post) aan de Fantastic Home Klantenservice, die de bestelling heeft behandeld, het hieronder weergegeven herroepingsformulier te sturen, door een document toe te voegen waaruit de datum van ontvangst van de producten blijkt (bijv.: leveringsbon…).

U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Het (de) Product(en) waarvoor de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet(en) binnen een termijn van maximaal veertien (14) volle dagen na de herroeping worden teruggezonden naar het door Fantastic Home opgegeven adres. De Klant moet alle producten in hun originele verpakking, in perfecte staat, plaatsen en het/de retourpakket(ten) zorgvuldig voorbereiden.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de Klant zich houdt aan de retourprocedure.

De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als de geretourneerde producten ongeschikt zijn voor wederverkoop, bijvoorbeeld vanwege een duidelijke verslechtering.

Wanneer de levering via transport gebeurde, kan de Klant ofwel de producten met zijn eigen middelen overhandigen, ofwel, wanneer hij hiertoe niet in staat is, stelt Fantastic Home een dienst van herovername ter beschikking van de Klant en op kosten van deze laatste, waarvan de kosten gelijk zijn aan de kosten van de oorspronkelijke levering, met uitzondering van de eventuele overhandiging.

Als producten worden geretourneerd door een Klant die gebruik heeft gemaakt van zijn of haar herroepingsrecht in overeenstemming met dit artikel, neemt de Klant de transportrisico’s op zich.

9.2 OMRUILING, TERUGBETALING VAN PRODUCTEN

Klanten die gebruik hebben gemaakt van hun herroepingsrecht hebben de mogelijkheid om omruiling van de producten of terugbetaling aan te vragen.

Ruilen van de producten:
Indien de Klant de producten wenst te ruilen, worden de retourzendingen door Fantastic Home alleen geaccepteerd indien de retourprocedure zoals beschreven in artikel 9.1 hierboven naar behoren is nageleefd.
Zodra de retourzending door Fantastic Home is geaccepteerd, wordt het verzoek van de Klant door Fantastic Home in behandeling genomen. De nieuwe producten worden aan de Klant geleverd binnen een redelijke termijn die afhankelijk is van de beschikbaarheid van de producten (minder dan 3 weken als het product op voorraad is en minder dan 12 weken als Fantastic Home het bij haar leveranciers moet bestellen).
Indien de door de Klant bestelde producten niet beschikbaar zijn, zal Fantastic Home hem hiervan op de hoogte stellen en overgaan tot de terugbetaling van de bestelling onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Restitutie van producten :
Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, verplicht Fantastic Home zich om de Klant terug te betalen binnen veertien dagen na de datum waarop dit recht werd uitgeoefend, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 121-21-4 van het Wetboek van Consumptie, na alle controles van de producten te hebben uitgevoerd.
De terugbetalingsmethode is gebaseerd op de door de Klant gekozen betalingsmethode, verminderd met de kosten voor het terugzenden van de producten als de Klant heeft gekozen voor de optie om de producten terug te zenden.

Elk product dat door de Klant is beschadigd, wordt niet of gedeeltelijk vergoed.

In overeenstemming met artikel 7.1 kunnen alle op bestelling gemaakte producten niet worden geretourneerd of gerestitueerd.

ARTIKEL 10 – GARANTIE

De Fantastic Home garantie dekt alle onderdelen. Fantastic Home garandeert dat het product geschikt is voor gebruik:

 • De stevige structuur van het product wordt 2 jaar gegarandeerd.
 • Bekledingen (leer, stof, vernis, patina, enz.), naden en zichtbaar houtwerk hebben ook 2 jaar garantie.

In elk geval geniet de Klant de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen in de artikelen L.217-1 tot L.218-2 van het Consumentenwetboek en de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

10.1 IN GEVAL VAN GEBREK AAN OVEREENSTEMMING

Fantastic Home is verplicht om de producten conform de overeenkomst te leveren en is verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van de levering van de producten.

Elke vordering die voortvloeit uit een gebrek aan conformiteit verjaart 2 jaar na de datum van levering van de Producten.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.217-9 en volgende van de Franse consumentenwetgeving kan de Klant kiezen tussen reparatie of vervanging van de producten.

In geval van onmogelijkheid of van kosten die duidelijk niet in verhouding staan tot de waarde van de producten, is Fantastic Home niet verplicht om volgens de door de Klant gekozen methode te handelen.

De Klant kan het Product echter alleen retourneren en de prijs terugbetaald krijgen of het Product houden en een deel van het Product terugbetaald krijgen als voldaan is aan de voorwaarden van artikel L.217-10 van de Franse Consumentenwet, d.w.z. als :

De gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing (reparatie of vervanging) kan niet binnen een maand na de klacht van de Klant worden uitgevoerd,

Of als deze oplossing niet kan worden gevonden zonder grote overlast voor de Klant, gezien de aard van het product en het beoogde gebruik.

10.2 IN HET GEVAL VAN EEN VERBORGEN GEBREK

Fantastic Home komt in aanmerking voor garantie vanwege verborgen gebreken van het verkochte waardoor het ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het bedoeld is.

Elke rechtsvordering die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek heeft de Klant de keuze om het artikel terug te sturen en de prijs terugbetaald te krijgen, of om het artikel te houden en een deel van de prijs terugbetaald te krijgen.

Fantastic Home kan de Klant ook voorstellen om de producten te vervangen.

10.3 UITSLUITING VAN GARANTIE

De garantie dekt niet :

 • Veranderingen in het uiterlijk van de bekleding en bekleding door slijtage en gebruik van de stoel (zacht worden of honen van het schuim) onder normale gebruiksomstandigheden (indien van toepassing, in overeenstemming met de relevante certificatieregels voor “Furniture-Seats”).
 • Resterende uitzetting van het leer in de meest gebruikte stoelen, als gevolg van de spanningen die tijdens het gebruik op de stoelbekleding worden uitgeoefend.
 • Verkleuring, verandering of enige verandering of verslechtering van het uiterlijk als gevolg van :
 • overmatig natuurlijk of kunstmatig licht.
 • het gebruik van een onderhoudsproduct dat niet geschikt is voor de bekleding, of het niet naleven van de onderhoudsvoorwaarden.
 • externe oorzaken: huiselijke ongelukken, waterschade, vlekken, brandwonden, krassen, dieren, enz.
 • onjuiste montage, afstelling of andere werkzaamheden uitgevoerd door personen die niet door Fantastic Home zijn geautoriseerd.
 • aan de werking van transpiratie en de natuurlijke transpiratie van het lichaam of aan de werking van seborroe.
 • Schaduw- en kleurmigraties van voorwerpen die in contact komen met zitleder waarvan de kleur niet gestabiliseerd is (kleding, kleden, sierkussens, riemen, handtassen, enz.).
 • Vervorming van stoelen, vaste of mobiele mechanische structuren, breuk van structuren door onjuist gebruik of intensieve overbelasting geconcentreerd op een bepaald punt door een bijzonder of ongewoon karakteristiek gebruik.
 • Schade aan elementen zoals ritssluitingen, bevestigingen tussen elementen, hoofdsteun- of armsteunrekken en diverse accessoires veroorzaakt door onjuist gebruik.
 • Schade opzettelijk veroorzaakt door een gebruiker.
 • Gebruik in openbare of professionele ruimten, tenzij het model is aangepast voor dit gebruik en gespecificeerd op het bestelformulier.
 • Reparaties of wijzigingen die zouden zijn uitgevoerd op initiatief van de klant door hemzelf of door een bedrijf van zijn keuze zonder dat er een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is van de Fantastic Home klantenservice.

10.4 KLACHTEN

Om gebruik te maken van de wettelijke garantie, moet de Klant Fantastic Home op de hoogte stellen van het defect zodra dit zich voordoet door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de Site of door een brief met foto’s te sturen naar de Fantastic Home Klantenservice.

De Klant moet voldoen aan de voorwaarden voor het retourneren van producten zoals beschreven in artikel 6.1 hierboven.

De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor rekening van Fantastic Home.

In het geval dat de Klant kiest voor de vervanging van de producten in het kader van deze wettelijke garanties, zijn de leveringskosten van de vervangen producten voor rekening van Fantastic Home.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN EN AANSPRAKELIJKHEID

De Klant is verplicht om de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid te controleren van de informatie die hij aan Fantastic Home verstrekt op het moment van de bestelling en in het bijzonder van het leveringsadres.

De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt bij het registreren en bestellen. Fantastic Home kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele invoerfouten die leveringsfouten kunnen veroorzaken. Als het leveringsadres onjuist blijkt te zijn of als de Klant besluit om van leveringsadres te veranderen na de verzending van de producten door Fantastic Home, zijn de kosten van de nieuwe levering voor rekening van de Klant.

De keuze en aankoop van producten door de Klant zijn uitsluitend zijn verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan de totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om producten te gebruiken, met name wegens incompatibiliteit van het product, geen aanleiding geven tot enige compensatie, terugbetaling of betwisting van de verantwoordelijkheid voor Fantastic Home, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, een niet-conformiteit, een defect of de uitoefening van het herroepingsrecht voorzien door de bepalingen van de verbruikscode.

Fantastic Home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, in het bijzonder een onderbreking van de service, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen. Fantastic Home is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Sites waarnaar hyperlinks vanaf haar eigen Site kunnen leiden.

Fantastic Home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van de producten door de Klant of in geval van toeval of absolute noodzaak.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek doet overmacht zich voor wanneer een gebeurtenis buiten de macht van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien toen het contract werd gesloten en waarvan de gevolgen niet kunnen worden voorkomen door passende maatregelen, de schuldenaar verhindert zijn verplichting na te komen.

In geval van overmacht of toeval verplicht Fantastic Home zich om de Klant binnen zeven (7) dagen na het optreden hiervan op de hoogte te stellen. Als deze belemmering langer dan vijftien (15) dagen duurt, kan de Klant om annulering van de bestelling verzoeken.

ARTIKEL 12 – BEMIDDELING

In overeenstemming met artikel R 612-1 van de Franse Consumentenwet kan de Klant gratis gebruikmaken van de bemiddelingsdienst. CM2C 17 rue St Jean, 75017 PARIJS , Tel 01 89 47 00 14voor alle klachten die het afgelopen jaar al schriftelijk zijn ingediend bij de klantenservice van de verkoper en die niet zijn opgelost.

ARTIKEL 13 – WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de Klant (hierna de “Gegevens” genoemd) worden verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met Wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met persoonsgegevens tot wijziging van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, aux fichiers et aux libertés van 6 januari 1978 om de bepalingen op te nemen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG van 27 april 2016 (de “Wet bescherming persoonsgegevens”).

In dit verband hebben Klanten het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun Gegevens te allen tijde in te trekken, evenals het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van hun Gegevens en het recht op verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met betrekking tot Gegevens die zijn verzameld en verwerkt door Fantastic Home door te schrijven naar het adres :

Fantastic Home Klantenservice 28 Traverse de Montporcher 71200 Le Creusot FRANKRIJK
Voor meer informatie dient de Klant de “PRIVACY AND PERSONAL DATA, COOKIES AND CONNECTION DATA PROTECTION CHARTER” te raadplegen die beschikbaar is op http://www.fantastic-home.com/privacy-policy/.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de Site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Fantastic Home en haar rechtverkrijgenden.

Het is de Klant niet toegestaan om elementen van de Site te reproduceren, exploiteren, verspreiden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. De teksten, afbeeldingen, tekeningen en lay-out, evenals het grafisch charter van deze Site zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden om de inhoud van de Site te kopiëren, uit te pakken, te verspreiden, te wijzigen of aan te passen.

Tekst, afbeeldingen en grafieken mogen uitsluitend worden gedownload en afgedrukt voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor de reproductie van tekeningen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fantastic Home vereist.

Het niet verkrijgen van toestemming wordt bestraft met namaak. De handelsmerken en logo’s op de Site zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo’s op basis van elementen van de Site zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fantastic Home vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De databases die door Fantastic Home zijn opgezet, worden beschermd door het auteursrecht en door de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de wettelijke bescherming van databases omzet in het Wetboek van Intellectueel Eigendom. Eventuele extractie mag slechts beperkt en voor privédoeleinden worden uitgevoerd. Elke eenvoudige of hypertekstlink is ten strengste verboden.

Bijgevolg mag de Klant de inhoud van de database en elk ander element van de Site alleen raadplegen en weergeven voor niet-commercieel en privégebruik.

ARTIKEL 15 – GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een klein bestand met tekstuele informatie dat op uw harde schijf wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

Onze Site maakt gebruik van cookies die we kunnen openen wanneer u onze Site opnieuw bezoekt. Deze cookies stellen ons in staat om informatie op te slaan over de pagina’s die u op onze Site bezoekt. Ze helpen ons inzicht te krijgen in uw surfgedrag op de Site en stellen ons in staat uw voorkeuren op te slaan voor toekomstige bezoeken aan de Site om de diensten die wij u kunnen bieden te verbeteren.

Als u wilt, kunt u cookies blokkeren door de voorkeuren in uw webbrowser te wijzigen.

ARTIKEL 16 – SCHEIDBAARHEID VAN CLAUSULES

Het feit dat een clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig, onuitvoerbaar, ongeldig, onwettig of niet toepasbaar wordt als gevolg van een wet, voorschrift of definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die van kracht blijven.

De Klant blijft gebonden aan zijn contractuele verplichtingen en kan in dit verband geen aanspraak maken op vrijstelling van aansprakelijkheid.

ARTIKEL 17 – NIET-ONTHEFFING

Het feit dat Fantastic Home op enig moment geen gebruik maakt van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, kan niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring om later wel gebruik te maken van deze bepaling of de uitoefening van enig ander recht of voorrecht door Fantastic Home te belemmeren.

ARTIKEL 18 – TAAL, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Algemene voorwaarden zijn geschreven in het Frans. Als ze in een of meer talen zijn vertaald, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

Op de Algemene voorwaarden is uitsluitend Frans recht van toepassing.

Voordat een geschil ontstaat, streven de partijen naar een minnelijke schikking.

Bij afwezigheid van een minnelijke schikking valt elk geschil met betrekking tot de vorming, uitvoering, interpretatie en beëindiging waartoe de Algemene Voorwaarden aanleiding kunnen geven, zelfs in het geval van een vordering onder garantie of meerdere gedaagden, onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

BIJLAGE – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen).

Ter attentie van

Fantastic klantenservice thuis,

28 Traverse van Montporcher

71200 Le Creusot

e-mail : sav@fantastic-home.com

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de goederen (*)/verrichting van de diensten (*) hieronder:

Besteld op ( / / ) ontvangen op ( / / ) :

Naam :

Adres:

Handtekening :

(alleen als dit formulier op papier wordt ingediend) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.